برای مشاهده اطلاعات شرکت قند ارومیه در سایت کدال اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهده اطلاعات شرکت قند ارومیه در سایت بورس اینجا کلیک کنید.