دفتر مرکزی

آدرس : تهران، میدان فردوسی، ساختمان شهد، طبقه ششم

تلفن : 88809078

فکس : 88809080 - 88807339

آدرس کارخانه: ارومیه ,نوشین شهر,کیلومتر 20 جاده ارومیه-سلماس

تلفن کارخانه : 04433733374

فکس کارخانه : 0443373242

info@urmiehsugar.ir: پست الکترونیک

ارسال پیام

لطفا صبر کنید....