توانمندی ها

استخراج بتائین از ملاس در واحد کروماتوگرافی و فرآوری آن بصورت مایع و خشک جهت بسته بندی و فروش 
اخذ مجوزهای بهداشت و استاندارد جهت تولید ،بسته بندی و فروش شکر قهوه ای 
اخذ ایزو 2000-9000 از سازمان اینترنشنال 
استانداردهای بکار رفته یا منطیق در محصول
تعداد عضویت و اشتراک با نشریات :
 - سندیکای کارخانجات قند و شکر ایران
 - مرکز بررسی و تحقیق صنایع قند ایران ICERSI
 - نشریه کشاورز
 - نشریه تغذیه دام و طیور
International sugar journal

 
 
نیروی انسانی متخصص :
     
تعداد پرسنل / تحصیلاتدکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم جمع
واحد R&D تمام وقت 35 3 1 12
نیمه وقت 6 2 8
جمع 95 5 1 20
تعداد کل پرسنل بنگاه 97 40 10 100 334 500