درباره ما

شرکت سهامی عام قند ارومیه در مرداد ماه ۱۳۴۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۱۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان ارومیه به ثبت رسید و از همان تاریخ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در سال ۱۳۸۴ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۴ در فرابورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت قند ارومیه جزء واحدهای تجاری وابسته به شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) می باشد. فعالیت اصلی آن در شهر ارومیه کیلومتر ۲۲ جاده ارومیه سلماس واقع است. موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیه شکر و محصولات قندی از چغندر و شکرخام و ملاس و موارد دیگر، تهیه علوفه و محصولات دیگر از تفاله و ملاس چغندر و متفرعات آن، تاسیس  و اداره هر نوع کارخانجات تولیدی و فروش فرآورده های تولیدی آنها و ایجاد شرکتهای تولیدی و تجاری پخش و توزیع بمنظور پخش محصولات تولیدی کارخانه و سایر کارخانجات یا شرکت ها و یا مشارکت در این گونه شرکت ها بطور مستقیم و یا از طریق بورس اوراق بهادار و مبادرت به هرگونه فعالیت برای انجام مقاصد بالا و یا تسهیل اجرای مقاصد مزبور ضروری و مفید باشد.